Portal Begroting Zuid-Holland
Jaarstukken 2023

Totale inkomsten

841.508.946.370

Inkomstenbronnen

Waar komt het geld vandaan?

Overige algemene dekkingsmiddelen
€119.650
Dividend
€1.634.504
Saldo van de financieringsfunctie
€5.306.078
Overige inkomsten
€93.499.488
Provinciefonds
€366.351.641
Lokale heffingen
€374.597.584

Totale uitgaven

788.415.117.950

Onze ambities

Waar wordt het geld aan uitgegeven?

Deze pagina is gebouwd op 04/24/2024 08:07:10 met de export van 04/24/2024 08:04:47